otec: Santo I de Garras Bull

matka: Mano Imperatorius Bella Luna

majitel: Aliya Nazarkasimova

Whitney


 

Archív novinek: 2021 2022 2023

Tvorba stranek pro chovatelske stanice